แหลมสิงห์ วิว รีสอร์ท จันทบุรี (Laemsing view resort) บริการที่พักแหลมสิงห์ ติดทะเล ราคาเป็นกันเอง

 

 
เว็บบอร์ดงานประเพณีท้องถิ่นประเพณีการทำบุญกลางทุ่ง
ผู้เขียน : ชาวแหลมสิงห์   หัวข้อ : ประเพณีการทำบุญกลางทุ่งอ่าน 3308 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
ชาวแหลมสิงห์
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : ประเพณีการทำบุญกลางทุ่ง
17/8/2556 21:37:00
ประเพณีการทำบุญกลางทุ่ง เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ดีงามของของท้องถิ่นที่ได้ทำสืบทอดกันต่อมานับเนื่องเป็นเวลาร้อยไปมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ทำบุญกลางทุ่ง-ทำบุญกลางหมู่บ้าน-ทำบุญส่งเนิน แต่มีเป้าหมาย อันเดียวกันคือทำบุญเพี่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว สถานที่ใช้ทำบุญก็แล้วแต่โอกาส จะเป็นกลางทุ่งนากหรือกลางหมู่บ้านหรือบนเนินก็ได้ แต่จะไม่ใช้ทำในบ้านหรือในอาคารถาวร บางแห่งมีการสืบทอดโดยมิได้ขาด การทำบุญแม้แต่ปีเดียว บางแห่งก็มีการขาดหายไปบ้างแบะก็ได้รับกาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดยการรวมตัวของผู้ที่เห็นความสำคัญ ของประเพณีอันดีงามอย่างนี้ ตำบลปากน้ำฯ ถือว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีการทำบุญกลางหมู่บ้านอยู่หลายหมู่บ้าน (ตำบลปากน้ำฯมีด้วยกัน ๑๖ หมู่บ้าน) มิได้มีการทำบุญครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่การทำบุญกันอยู่เป็นประจำทุกปี คือ ปลายเนิน, แถวกลางไกล, คลองกลอย, ตลาด, ป่าแสม, แถวกลาง, ชายหาด เรียงตามลำดับ บางแห่งก็ทำบุญกันกลางทุ่ง(ทุ่งนา) บางแห่ง ก็ทำบุญกันบนเนิน(เนินดิน) บางแห่ง ก็ทำบุญกันกลางหมู่บ้าน บางแห่งก็ทำบุญกันริมชายหาด แล้วแต่สถานที่จะอำนวย โดยวันเวลาและสถานที่จะถูกกำหนดตายตัวเป็นประจำปีไม่มีการเปลี่ยนแปลง (อาจเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนของสถานที่แต่ก็จะใกล้เคียงกัน) การนิมนต์พระก็จะนิมนต์ประจำปีเลย พอถึงวันเวลาก็จะมาร่วมงานโดยที่ไม่ต้องนิมนต์พระอีก (นิมนต์หมดวัด) บางแห่งก็นิมนต์ไว้ ๑ วัด บางแห่งก็นิมนต์ ๒ วัด แล้วแต่สถานที่ที่จะอยู่ในเขตไหน โดยก่อนถึงวันงาน หัวเรียวหัวแรงก็จะมาช่วยกันยกปะรำ จัดสถานที่ ขนจานชามให้พร้อม ตอนเย็นก่อนวันทำบุญ พระสงฆ์ที่นิมนต์ไว้ก็จะเดินทาง มาทำพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น ก็จะมีประชาชนใกล้เคียง มาฟังพระสวดมนต์จนจบก็เสร็จพิธี แยกย้ายกันกลับบ้าน ตอนเช้าประมาณ ๖ โมงเช้า ประชาชนก็จะทยอยมาร่วมทำบุญโดยหิ้วปิ่นโตมีข้าว กับข้าว ขนมและดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมทำบุญ มีการจดรายชื่อที่ล่วงลับไปแล้วใส่กระดาษ รวมกันในที่จัดไว้เพื่อรอเวลาพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล หลังจากที่จัดกับข้าวเสร็จแล้ว พระสงฆ์จะสวดมนต์เช้า มีการกล่าวถวายภัตตาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์บังสุกุลกระดาษ รายชื่อผู้ล่วงลับ นำกระดาษไปเผาไฟ พระสงฆ์ให้พร กล่าวคำแผ่เมตตา ก็เสร็จพิธี ต่อไปพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร คนที่มาทำบุญก็จะร่วมรับประทานอาหาร และแยกย้ายกันกลับบ้าน เตรียมอาหารมาถวายพระตอนเพลอีกมื้อหนึ่ง ก็จะเสร็จพิธีการทำบุญกลางทุ่ง บางแห่งที่พื้นที่ใกล้ทะเลก็จะทำเป็นรูปเรือ เอากับข้าวกับปลาที่เหลือจาการใส่บาตรนำมาใส่ในเรือ รวมถึง ข้าวของสิ่งต่างๆ พอเสร็จพิธีทางสงฆ์ก็จะช่วยกันแห่เรือนำลงทะเลไปลอยที่ทะเล เป็นลักษณะของการปล่อยทุกข์ปล่อยโศก และปล่อยอาหารเหล่านี้เป็นทานแก่สัมพเวสีต่างๆ บางแห่งก็มีการก่อเจดีย์ทราย จุดธูปจุดเทียนบูชาที่เป็นที่สวยงาม ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ลูกหลานควรจะสืบทอดต่อไป ประเพณีทำบุญกลางทุ่งนั้น ไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นแต่ครั้งไหน แต่ผู้เขียนขอกล่าวอ้างเรื่องๆ หนึ่งหลัง ครั้งพุทธกาล คือ เรื่องพระมาลัย มีอยู่ในพระมาลัยเถรสูตร ได้มีการกล่าวถึงการทำบุญกลางหมู่บ้านเอาไว้อย่างนี้ว่า เมื่อครั้งหลังพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่ง ชื่อว่าพระมาลัย มีอิทธิฤทธิ์บุญญาภินิหารมาก ออกเดินทางโปรดเวไนยสัตว์ต่างๆ ตามแว่นแคว้นหมู่บ้านทั่วไปแต่ละหมู่บ้านที่เดินทางไปโปรดก็จะมีประชาชนทั้งชายหญิงมาคอยต้อนรับเป็นจำนวนมาก และจะมีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระซึ่งพระมาลัยก็ได้แสดงธรรมถึงบุญทานกุศลแบะการเกิดแก่เจ็บตายในที่สุด หลังจากแสดงธรรมจบ ก็มีพุทธบริษัทที่สงสัยในธรรม ถามข้อธรรมว่า ตายแล้วไปไหน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ดี หรือไม่อย่างไร แล้วถ้าตกอยู่ในทุกข์ทำอย่างไรจึงจะให้พ้นทุกข์ได้ ไปแสดงธรรมกี่แห่งๆ พระมาลัยก็ได้ยินคำถามนี้ จึงบอกว่า เราจะไปหาพญายมราชเพื่อสอบถามกิจทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้สงสัย จึงได้สำแดงอิทธิฤทธิ์ลงสู่นรกภูมิ พญายมราชเห็นพระมาลัยมาหา ก็ได้กราบนมัสการยังที่อันควร จึงได้ถามว่าพระมาลัยมีธุระอะไร หรือไม่ พระมาลัยก็ได้พูดถึงยังมนุษย์โลกว่ายังมีความเคลือบแคบงสงสัยว่า ตายแล้วไปไหน อยู่ดีปรือไม่ ตกทุกข์แล้วจะช่วยอย่างไร ดังนั้นแล้วพญายมราชก็ได้พาพระมาลัยไปเยี่ยมชมนรกภูมิทั้ง ๑๕ ขุมเห็นถึงความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกขุมต่างๆ ที่ร้องครวญครางอย่างน่าสงสาร พระมาลัยได้ถามพญายมราชว่า ทำอย่างไรถึงจะช่วยสัตว์เหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้ พญายมราชตอบว่า มีอยู่ประการหนึ่งที่จะช่วยผ่อนหนัก ให้เป็นเลาได้ คือ การทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ แต่การทำบุญในครั้งนี้ จักต้องเป็นการทำบุญกลางหมู่บ้าน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เป็นการรวมพลังเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล อันยิ่งใหญ่และตั้งใจอุทิศ มาให้ยังสัตว์นรก ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ พระมาลัยทราบดังนั้นก็ได้ลาพญายมราชกลับมายังโลกมนุษย์ และบอกข่าวคราวต่างๆให้กับพุทธบริษัทเพื่อทราบ และกลับไปดำเนินการทำบุญตามหมู่บ้านต่างๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งจากข้อความในพระมาลัยเถระสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำบุญ โดย นายจีรประทีป ทองเปรม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห


แสดงความคิดเห็น หัวข้อ : ประเพณีการทำบุญกลางทุ่ง
* ชื่อ :
เช่น John
ไอคอน :
ความคิดเห็น :
อีโมชั่น :
ไฟล์ : แนบไฟล์ แนบไฟล์
Captcha :
captcha
  Enter Characters
แสดงความคิดเห็น

 
Online:  5
Visits:  558,859
Today:  109
PageView/Month:  2,174